Tel. +48 792512880

Oferta

 • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie (dawniej pomiar skuteczności zerowania)
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • Pomiary stanu instalacji odgromowych
 • Pomiary oświetlenia
 • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
 • Pomiary elektronarzędzi
 • Świadectwa energetyczne
 • Charakterystyki energetyczne
 • Audyty energetyczne
 • Audyty remontowe
 • Wykonawstwo  sieci i instalacji elektrycznych z projektem i uzgodnieniami
 • Kosztorysowanie robót elektrycznych
 • Odbiory z zakładem energetycznym
 • Nadzór budowlany w pełnym zakresie 
 • Obliczenia zużycia paliwa systemów w budynku
 • Obliczanie kosztów ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia
 • Analiza porównawcza z źródłem alternatywnym
 • Wyliczanie oszczędności i czasu zwrotu inwestycji