Tel. +48 792512880

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna budynku, zwana inaczej energooszczędnością

 

 Efektywność energetyczna domu jest to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej lub prognozowanej.Inaczej mówiąc efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie zużycia energii w ramach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia usług. W budynku dotyczy to energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji czy energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia.  Efektywność energetyczna to jeden z głównych celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej.