Tel. +48 792512880

Audyt energetyczny

 

.

Świadectwa energetyczne

obowiązują w Polsce na mocy ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia świadectw energetycznych jest propagowanie budownictwa efektywnego energetycznie i w rezultacie ograniczenie zużycia energii w budynkach, a co za tym idzie obniżenia kosztów ich eksploatacji.
Świadectwo energetyczne, inaczej certyfikat energetyczny, jest bezwzględnie wymagane w przypadku oddawania budynku do użytkowania. Obowiązek certyfikacji dotyczy zarówno budynków nowych, jak również przebudowywanych. Świadectwo energetyczne musi być sporządzone także w przypadku sprzedaży lub najmu budynku i lokalu.
Świadectwo energetyczne traci ważność po upływie 10 lat od jego wystawienia lub wcześniej, jeżeli obiekt poddany został przebudowie lub remontowi, które zmieniły jego charakterystykę energetyczną. W takiej sytuacji świadectwo energetyczne musi być wykonane ponownie.